Armatura

Łazienka jako podstawa sanitarna

Łazienka jest pomieszczeniem, które służy do wykonywania różnorodnych czynności związanych z higieną osobistą, jakie wymagają użycia wody. Jest to miejsce, gdzie umyjemy się, załatwimy swoje potrzeby fizjologiczne, czy weźmiemy prysznic. Łazienka wchodzi na pewno w skład lokalu mieszkalnego, ale znaleźć się również musi w każdym miejscu publicznym. Polskie prawo reguluje wyposażenie takiego pomieszczenia. W lokalu mieszkalnym na pewno muszą znaleźć się takie urządzenia sanitarne, jak: wanna kąpielowa z natryskiem, muszla klozetowa, umywalka z lustrem, kosz na bieliznę oraz pralka. Istnieje również wyposażenie dodatkowe, do którego należy bidet oraz okno. Jeśli jednak wyposażenie podstawowe nie może być spełnione z jakiś tam przyczyn, to w takim wypadku muszla klozetowa nie musi znaleźć się w łazience, jeśli znajduje się w osobnym pomieszczeniu. Co więcej, zamiast wanny może być sam natrysk. Pralka oraz kosz na bieliznę również mogą znajdować się w osobnym pomieszczeniu. W przypadku publicznych łazienek istnieją inne wymagania. W czasach Polskiej Republiki Ludowej istniały inne ograniczenia dotyczące łazienek, jak na przykład pralki znajdowały się w kuchni, a małe mieszkania nie posiadały umywalek. Często również znajdowała się wspólna łazienka dla jednego piętra. Wymaganiem co do łazienki jest również ciepła i zimna woda znajdująca się w kranie. Łazienka również musi posiadać wentylację. Łazienki również posiadają grzejniki. Obecnie również są stosowane odpowiednie wymagania w przypadku łazienek dla osób niepełnosprawnych.

Podobne artykuły

Instalacje sanitarne
Łazienka dla osób niepełnosprawnych powinna być odpowiednio przygotowana. Tutaj znajduje się szereg wymogów, które muszą być zastosowane. Na pewno w takiej łazience musi znaleźć się strefa ruchu, w której dana osoba niepełnosprawna będzie mogła swobodnie manewrować wózkiem. Co więcej, wszystkie urządzenia takie jak lustra, muszle klozetowe, czy umywalki muszą być odpowiednio dostosowane. Oprócz tego łazienka tego typu powinna posiadać specjalne elementy, do których należą między innymi siedziska pod natrysk, pochwyty i tym podobne elementy. Sama instalacja sanitarna stanowi zespół instalacji budowlanych znajdujących się zarówno na zewnątrz budynku, jak i w jego środku. Instalacje sanitarne montowane są w zakresie trzech rodzajów mediów: gaz, powietrze oraz woda. Z łazienką związane są takie instalacje, jak instalacja wodna oraz instalacja kanalizacji. Instalacja wodna, czyli wodociągowa złożona jest z układu przewodów oraz urządzeń, które służą do zaopatrzenia danego budynku w wodę, zarówno ciepłą, jak i zimną. Instalacja wodociągowa dzieli się na instalację wodociągową wewnętrzną, czyli...

Instalacje wodne i kanalizacja
Instalacje wodociągowe wykonuje się z różnych materiałów, które dopuszczone są do obrotu. Jeśli chodzi o tworzywo sztuczne to przewody do instalacji wodnych wykonuje się między innymi z polibutylenu, polietylenu wysokiej gęstości usieciowany, polichlorku winylu chlorowanego, polichlorku winylu niezmiękczonego, który stosuje się wyłącznie do zimnej wody, kopolimeru blokowego polipropylenu, kopolimeru polipropylenu, kopolimeru statystycznego polipropylenu, jak i materiały warstwowe polietylenu usieciowanego, aluminium oraz polietylenu wysokiej gęstości, polietylenu usieciowanego, aluminium oraz polietylenu usieciowanego i kopolimeru statystycznego polipropylenu, aluminium oraz kopolimeru statystycznego polipropylenu. W przypadku metalu stosuje się miedź, stal węglową zwykłą ocynkowaną oraz stal odporną na korozję. Gdzieniegdzie można jeszcze spotkać rury z ołowiu, ale dziś są one mniej szkodliwe, ponieważ znajduje się już na nich warstwa kamienia. Kanalizacja to również niezbędny element łazienek. Jest to system rur i innych elementów, które służą do odprowadzania ścieków sanitarnych. Tutaj również jak w przypadku instalacji wodociągowej istnieje podział na kanalizację wewnętrzną oraz kanalizację zewnętrzną. Na...

Sieć wodociągowa
Sieć wodociągowa stanowi układ przewodów znajdujący się poza budynkami. Zasila on ludność w wodę. sieć wodociągowa rozgałęziona jest to taki typ sieci, w którym znany jest kierunek przepływu wody. Przepływ wody odbywa się tutaj za pomocą przewodu tranzytowego. Główna część wody płynie przez przewody magistralne, a następnie przez przewody rozdzielcze, a potem przyłącza do domów. Ten system sieci wodociągowej ma zarówno wady, jak i zalety. Wadą jest fakt, że największe średnice znajdują się na początku sieci i stąd też podczas awarii na przewodach magistralnych odłącza się zasuwę w tej części. Wówczas poza magistralą nie ma wody. Z kolei zaletą tego typu sieci jest niewielka łączna długość przewodów. Sieć wodociągowa pierścieniowa natomiast charakteryzuje się ciągłym obiegiem wody w sieci. Podczas jakiejkolwiek awarii zamknięty zostaje określony odcinek sieci, a woda w innych elementach sieci płynie dalej. Wadą takiego rozwiązania jest duża łączna długość przewodów, jak i brak wiadomości na temat kierunku przepływu...

Typy sieci wodociągowych
Podział sieci wodociągowej ze względu na zakres terytorialny tej sieci wyróżnia sieć lokalną, centralną, grupową, okręgową oraz wieloprzestrzenną. Sieć lokalna zaopatruje mniejsze jednostki w wodę, a sieć centralna – większe. Sieć wodociągowa grupowa obejmuje swoim zakresem kilka jednostek osadniczych. Sieć okręgowa zasila w wodę duże aglomeracje. Natomiast sieć wieloprzestrzenna dotyczy jednostek osadniczych bądź zgrupowań przemysłowych. Podział sieci wodociągowej ze względu na wykorzystanie zasobów wodnych wyróżnia trzy typy sieci: ogólną, pół – rozdzielczą oraz rozdzielczą. Sieć ogólnego przeznaczenia zaopatruje dane jednostki w wodę ze wspólnego źródła i woda płynie tą samą siecią. Sieć pół – rozdzielcza złożona jest z dwóch odrębnych układów wodociągowych. Osobny układ obsługuje zakłady przemysłowe i osobny obsługuje komunalne potrzeby. Dla obydwóch układów stosuje się wodę o różnej jakości. Układ rozdzielczy natomiast osobno obsługuje komunalne i przemysłowe potrzeby. Istnieją również sieci wodociągowe podzielone ze względu na ciśnienie. Tu wyróżnia się dwa rodzaje sieci: ciśnieniowe, czyli pompy oraz ciśnieniowo...